Mittuniversitetet Startsida

Du måste vara inloggad! 

Du måste logga in för att se listorna/utbildningarna. Inloggningen hittar du längst upp till höger i webbläsaren. 

Efter att du loggat in hittar du sidor med listor för kurser och program i menyn och i blocket nedan.

Listorna uppdateras eftersom att katalogtexter och tillfällen för kommande läsår läggs in i Atlas.

Tänk på tidsplanen och deadlines som fakulteten sätter! 

Korrekturläsning, listor syns först efter inloggning

Läsåret 2022/2023

Sommar -22 
v 23 - 34, (6/6 - 28/8)

Ht -22
v. 35 - 2, (29/8 - 15/1)

Vt -23
v. 3 - 22, (16/1 - 4/6)

Läsåret 2021/2022

Sommar -21
v. 23 - 34, (7/6 - 29/8)

Ht -21
v. 35 - 2, (30/8 - 16/1)

Vt -22
v. 3 - 22, (17/1 -5/6)

Läsåret 2020/2021

Sommar -20
v. 24 - 35, (8/6 - 30/8)

Ht -20
v. 36 - 2, (31/8 - 17/1)

Vt -21
v. 3 - 22, (18/1 -6/6)

Bra att veta

På den här webben hittar du listor för korrekturläsning av utbudet i Atlas.
Listorna uppdateras eftersom att katalogtexter och tillfällen för kommande läsår läggs in i Atlas.

Tänk på tidsplanen och deadlines som fakulteten sätter!

Instruktioner för korrläsning, dokument.

Ungefärlig tidsplan

Ungefärlig tidsplan ser ut så här:

April - September: Institutionerna lägger in utbildningsutbudet i Atlas. Klart ca 1 oktober. Institutionerna korrläser och rättar i Atlas under samma period (mer exakta datum anges av fakulteten)

1-15  oktober:  korrläsningsperiod, ev. korr lämnas till fakultet för rättning

ca 1-5 november: utbudet publiceras på webben och exporteras till antagning.se

Det är jätteviktigt att ni kontrollerar att utbudet är korrekt här på korrwebben. Det här är den korrekturmöjlighet som finns innan utbudet publiceras. 

Följ den tidsplan som fakulteten sätter upp!

TIPS, felsökning!!

Saknas en utbildning under förväntad rubrik så kan det bero på följande:

  1. Katalogtext eller tillfälle för nästa läsår är inte upplagd i Atlas.
  2. Ämnestext är inte skapad för kurserna
  3. Sökämne saknas på kurs-/programtext
  4. Inget tillfälle är kopplat till texten
  5. Texten är lagd på fel läsår
  6. Tillfället har fel undervisningsform (normal/distans)