Korrekturläsning, listor syns först efter inloggning

Läsåret 2021/2022

Sommar 2021, v 23 - 34
(7 jun - 29 aug)

Höst 2021, v. 35 - 2
(30 aug - 16 jan)

Vår 2022, v. 3 - 22
(17 jan -11 jun)

Läsåret 2020/2021

Sommar 2020, v 24 - 35
(8 jun - 30 aug)

Höst 2020, v. 36 - 2
(31 aug - 17 jan)

Vår 2021, v. 3 - 22
(18 jan - 6 jun)

Läsåret 2019/2020

Sommar 2019, v 24 - 35
(10 jun - 1 sep)

Höst 2019, v. 36 - 3
(2 sep - 19 jan)

Vår 2020, v. 4 - 23
(20 jan - 7 jun)

Ungefärlig tidsplan för internationella utbudet i tidiga antagningsomgången, hösttermin

September: Utbudet för den tidiga omgången läggs in i Atlas. (internationella sökanden/FreeMovers). Programtillfällen och katalogtexter.

30 september: Programtillfällena klara och godkända av alla granskare i Atlas, status Exporterat

1 oktober: Utbudet publiceras på universityadmissons.se

15 oktober: Antagningsomgången öppnar på universityadmissions.se

Tidsplan utbudet för avtalsstudenter/exchangestudents

Arbetet med utbudet för internationella avtalsstudenter följer samma tidsplan som ordinarie utbud.

30 september: Utbudet inlagt i Atlas, tillfällen och katalogtexter finns hos Granskare 2

1 - 15 oktober: Sista korrekturperioden, ev korrändringar skickas till Malin BS , NMT alt. Eva S, HUV

4 - 9 november: Utbudet publiceras på www.miun.se/en/education