Startsida

Korrekturläsning, listor syns först efter inloggning

Bra att veta

På den här webben hittar du listor för korrekturläsning av utbudet i Atlas.
Listorna uppdateras eftersom att katalogtexter och tillfällen för kommande läsår läggs in i Atlas.

Tänk på tidsplanen och deadlines som fakulteten sätter!

Instruktioner för korrläsning, dokument.Lyssna

TIPS, felsökning!!

Saknas en utbildning under förväntad rubrik så kan det bero på följande:

  1. Katalogtext eller tillfälle för nästa läsår är inte upplagd i Atlas.
  2. Ämnestext är inte skapad för kurserna
  3. Sökämne saknas på kurs-/programtext
  4. Inget tillfälle är kopplat till texten
  5. Texten är lagd på fel läsår
  6. Tillfället har fel undervisningsform (normal/distans/it-distans)

 

Ungefärlig tidsplan ser ut så här:

April - September: Avdelningarna lägger in utbildningsutbudet i Atlas. Klart ca 1 oktober. Avdelningarna korrläser och rättar i Atlas under den här perioden (mer exakta datum anges av fakulteten)

1-15  oktober:  korrläsningsperiod, ev. korr lämnas till fakultet för rättning

1 november - 1 december: export till NyA/www.antagning.se samt publicering på www.miun.se/utbildning (allt eftersom sista granskarna 3 och 4 är klara i Atlas)

Det är jätteviktigt att ni kontrollerar att utbudet är korrekt här på korrwebben. Det här är den korrekturmöjlighet som finns innan utbudet publiceras. 

Följ den tidsplan som fakulteten sätter upp!

Läsåret 2020/2021

Sommar 2020, v 24 - 35

(8 jun - 30 aug)

Hösten 2020, v 36 - 2

(31 aug - 17 jan)

Våren 2021, v 3 - 22

(18 jan - 5 juni)

Läsåret 2019/2020

Sommar 2019, v 24 - 35

(10 jun - 1 sep)

Hösten 2019, v 36 - 3

(2 sep - 19 jan)

Våren 2020, v 4 - 23

(20 jan - 7 juni)